Pomoc materialna

Home - Pomoc materialna

Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem

Stypendium szkolne

Jak co roku można skorzystać z pomocy materialnej w ramach Stypendium Szkolnego. Pomoc ta skierowana jest do uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i realizowana jest w formie min: zakupu pomocy szkolnych, dofinansowania zajęć dodatkowych.

Kryterium dochodowe 600 zł netto na członka rodziny.

Więcej szczegółów dotyczących Stypendium znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/informacje-ogolne/informacja-ogolna.html

Druki potrzebne do złożenia wniosku o stypendium szklone można pobrać ze strony:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

lub odebrać w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym.

Wypełnione wnioski proszę składać do 15 września w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym, III piętro, sala nr 31.

W razie pytań, niejasności, proszę o kontakt.

Maria Idzik, pedagog szkolny

***

Skip to content