Język mniejszości narodowej – niemiecki

Home - Język mniejszości narodowej – niemiecki

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 planowana jest kontynuacja zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Tygodniowy wymiar zajęć wynosi:

  • klasa I – 1 godzina
  • klasa II – 1 godzina
  • klasa III – 1 godzina
  • klasa IV – 1 godzina
  • klasa V – 2 godziny (1h język mniejszości narodowej – j. niemiecki, 1h własna kultura i historia)
  • klasa VI – 2 godziny (1h język mniejszości narodowej – j. niemiecki, 1h własna kultura i historia)

Warunkiem udziału w tych zajęciach jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o objęcie ucznia nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole. Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej, za pośrednictwem poniższego linku. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do szkoły.

Do pobrania: wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

Rezygnacja z objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej

Skip to content