Fundusz Świadczeń Socjalnych

Home - Fundusz Świadczeń Socjalnych

U W A G A!

Ustala się następujące terminy składania wniosków przez pracowników szkoły oraz emerytów/rencistów – byłych pracowników:
– 20 maja danego roku dla wniosków o dofinansowanie do wypoczynku;
– 20 listopada danego roku dla wniosków o przyznanie okazjonalnej pomocy finansowej;
– 25 listopada br. dla wniosków o dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej.
Obowiązujące druki wniosków można:
1. pobrać w sekretariacie szkoły;
2. wydrukować z naszej strony internetowej, przy czym prosimy o drukowanie wniosków dwustronicowych na jednej kartce.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content