Do pobrania – dla rodziców

Home - Do pobrania – dla rodziców

Podanie o zwolnienie z nauki drugiego języka

Podanie o zwolnienie z WF

Rezygnacja z religii

Rezygnacja z wdżr

Legitymacja szkolna – duplikat

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – (Duplikat legitymacji szkolnej zostanie  wydany po dostarczeniu dowodu wpłaty kwoty  w wysokości  9, 00 zł. ( dziewięć złotych) na podany rachunek :PKO w Katowicach nr konta: 28 1020 2313 0000 3002 0515 1057 tytułem : wpłata za duplikat legitymacji szkolnej /imię i nazwisko ucznia/

Ubezpieczenie

Obiady

Język mniejszości narodowej – niemiecki

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

Rezygnacja z objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej

Skip to content