Opłata za obiady

Home - Opłata za obiady

OPŁATY ZA OBIADY MOŻNA REGULOWAĆ WYŁĄCZNIE  PRZELEWEM NA KONTO DOCHODOWE SZKOŁY:

28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY GOTÓWKĄ ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

OPŁATA ZA OBIADY MIESIĄC MARZEC 2023

20 X 5 = 100 ZŁ

13,14,15.03 – REKOLEKCJE PARAFIALNE- w tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych

Jeżeli będą chętne dzieci świetlicowe do korzystania z obiadów w tych  dniach , proszę o informację w dzienniku elektronicznym. W tej sytuacji koszt obiadu będzie wynosił : 23 x 5 = 115 zł

Proszę prawidłowo opisywać przelewy:

– imię i nazwisko dziecka

– klasa do której chodzi dziecko

– w przypadku odliczeń proszę o wpisanie daty nieobecności dziecka.

Wpłat proszę dokonywać do 25 – tego września.

 Proszę o wpłaty zgodne z faktyczna ilością obiadów do wykorzystania.

Pozdrawiam  Zofia Siwy

DZIECKO BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW PO WYPEŁNIENIU PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA KARTY ZGŁOSZENIA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONCE INTERNETOWEJ SZKOŁY

INSTRUKCJA PŁACENIA

– W RUBRYCE TYTUŁ: Rodzic/ opiekun powinien dokładnie wpisać tytuł wpłaty

– Należy wpisać: nazwę szkoły, nazwisko imię oraz klasę dziecka, dni wybrane w danym miesiącu, jeżeli dziecko nie korzysta z wszystkich dni tygodnia

– Aby uniknąć naliczania odsetek, które powinny być pobierane w razie nieterminowego uregulowania płatności na podstawie art.481 Kodeksu Cywilnego w ustawowej wysokości – 7 % przypominam o terminowym dokonywaniu opłat do 25 –tego  dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

Skip to content