Kangur Matematyczny 2024

Kangur Matematyczny 2024

Międzynarodowy Konkurs
„KANGUR MATEMATYCZNY 2024”
21 marca 2024 – czwartek

 Regionalnym organizatorem konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe
„DELTA” w Katowicach (Żwirki i Wigury 32/5a).
 Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Międzynarodowego
Konkursu Kangur Matematyczny dostępnym na stronie organizatora
(https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf).

 Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem
samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone
są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie
mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata wpisowego w wysokości 16 zł
od osoby.

 Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut, poza sprawami
organizacyjnymi.
 Termin Konkursu: 21 marca 2024 r.
 Zgodę rodziców na udział dziecka w Konkursie (https://www.kangur-
mat.pl/rodo.php#zgody
) i 16 zł należy złożyć:
 w klasach 1-3 u wychowawcy,
 w klasach 4-8 u nauczyciela matematyki
w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2024.

Koordynator Konkursu
Elżbieta Powolna

Skip to content