Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach zaprasza Rodziców do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024 mogą ubiegać się:

  • dzieci urodzone w roku 2016
  • dzieci z rocznika 2017 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzona w formie elektronicznej.

REKRUTACJA OBWODOWA

Postępowanie rekrutacyjne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły trwa od dnia 20 marca 2023r. do dnia 05 kwietnia 2023r.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 20 marca 2023r. do 05 kwietnia 2023r.

PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK można przesłać na adres szkoły: sp21kat@onet.eu

LUB dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00 (poza godzinami pracy sekretariatu wnioski można złożyć w świetlicy szkolnej od 7.00 do 17.00).

REKRUTACJA POZA OBWODOWA
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 08
maja 2023r. do 19 maja 2023r.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie
https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl
Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga
rodziców/opiekunów prawnych i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym złożyć w placówce w terminie od 08 maja 2023r. do 19 maja 2023r.
PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI można

przesłać na adres szkoły: sp21kat@onet.eu

LUB dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00
(poza godzinami pracy sekretariatu wnioski można złożyć w świetlicy szkolnej od 7.00 do 17.00)

Skip to content