ZASADY ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY

Home - ZASADY ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY

1. Dziecko będzie mogło korzystać z obiadów po wypełnieniu przez rodzica opiekuna karty zgłoszenia, która znajduje się na stronce internetowej szkoły.

2. Rodzic zobowiązany jest dokonać opłaty do 25-tego dnia poprzedzającego każdego miesiąca.

3. Dzieci wpisane raz na listę obiadową są uwzględniane na liście na kolejny miesiąc,  dlatego też w przypadku rezygnacji należy o tym poinformować intendentkę. Ta sama zasada dotyczy dziecka, które nie będzie jadło od początku miesiąca tylko np. od drugiego tygodnia. Intendent planuje zapotrzebowanie na podstawie poprzedniego miesiąca.

4. Osoby ,które korzystają z wybranych dni tygodnia, np. czwartki i piątki powinni w tytule przelewu każdorazowo wpisać jakich dni wpłata dotyczy- wpisanie datami

5. Opłatę za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły, których absencja wynosi powyżej trzech dni, zwraca się w formie odpisu z należności w następnym miesiącu. Nie zwraca się za pojedyncze niewykorzystane obiady.

INSTRUKCJA PŁACENIA PRZELEWEM

W RUBRYCE TYTUŁ: Rodzic/opiekun powinien dokładnie wpisać tytuł wpłaty.

Należy wpisać: nazwę szkoły, Nazwisko i imię oraz klasę dziecka, dni wybrane w danym miesiącu, jeżeli dziecko nie korzysta z wszystkich dni tygodnia.

NR KONTA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY:

28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

Plik do pobrania: Karta zgłoszenia ucznia na obiady

Skip to content