Podręczniki i programy – Język mniejszości narodowej (język niemiecki)

 klasy I-III (materiały edukacyjne)

klasa I

podręcznik: Olga Swerlowa (2017): Hallo Anna 1. Język niemiecki dla klas I-III szkoły podstawowej. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 1.

książka ćwiczeń: Olga Swerlowa (2017): Hallo Anna 1. SMARTBUCH – Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnymi zadaniami. Język niemiecki dla klas I-III szkoły podstawowej. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 1.

numer dopuszczenia (Hallo Anna 1): 791/1/2017 (wg NPP 2017)

klasa II (klasa 2b,klasa 2c, klasa 2d, klasa 2e)

podręcznik: Olga Swerlowa (2015): Hallo Anna 2. Język niemiecki dla klas I-III szkoły podstawowej. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 2.

książka ćwiczeń: Olga Swerlowa (2015): Hallo Anna 2. SMARTBUCH – Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnymi zadaniami. Język niemiecki dla klas I-III szkoły podstawowej. Książka ćwiczeń. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 2.

numer dopuszczenia (Hallo Anna 2): 343/2/2012/2015

klasa III (klasa 3a, klasa 3b)

podręcznik: Olga Swerlowa (2015): Hallo Anna 3. Język niemiecki dla klas I-III szkoły podstawowej. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 3.

książka ćwiczeń: Olga Swerlowa (2015): Hallo Anna 3. SMARTBUCH – Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnymi zadaniami. Język niemiecki dla klas I-III szkoły podstawowej. Książka ćwiczeń. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 3.

numer dopuszczenia (Hallo Anna 3): 343/3/2013/2015

program nauczania: Katarzyna Sroka: Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III szkoły podstawowej. I poziom edukacyjny. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett.

klasy IV-VI (materiały edukacyjne)

klasa IV (klasa 4b, klasa 4d, klasa 4e,klasa 4f)

podręcznik: Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania (2017): Wir smart 1. Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 1.

książka ćwiczeń: Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania (2017): Wir smart 1. SMARTBUCH. Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej – Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 1.

numer dopuszczenia (Wir smart 1): 827/1/2017(wg NPP 2017)

klasa V (klasa 5a + 5b, klasa 5d+ 5c, klasa 5e)

podręcznik: Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka, Olga Młynarska, Katarzyna Sękowska, Ewa Wieszczeczyńska (2018): Wir smart 2. Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 2

książka ćwiczeń: Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka, Olga Młynarska, Katarzyna Sękowska, Ewa Wieszczeczyńska (2018): Wir smart 2 – SMARTBUCH. Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej – Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 2

numer dopuszczenia (Wir smart 2): 736/2/2016

klasa VI (klasa 6a+6c+6d, klasa 6b)

podręcznik: Giorgio Motta i.in. (2017): Wir smart 3. Język niemiecki dla klasy VI szkoły podstawowej. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 3

książka ćwiczeń: Giorgio Motta i.in. (2017): Wir smart 3 – SMARTBUCH. Język niemiecki dla klasy VI szkoły podstawowej – Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, cz. 3

numer dopuszczenia (Wir smart 3): 736/3/2017

program nauczania: Bożena Niebrzydowska: Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Wariant II.1. Podręcznik: Wir smart 1, Wir smart 4

program nauczania: Aleksandra Kubicka (2015): Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej. II. etap edukacyjny. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett. – Podręcznik: Wir smart 2, Wir smart 3

Przedmiot: Własna historia i kultura mniejszości niemieckiej

materiały edukacyjne: materiały autorskie

program nauczania: Gładysz, J. (2017): Program nauczania – Własna historia i kultura mniejszości niemieckiej. II etap edukacyjny. Program autorski dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej. Katowice.

JĘZYK NIEMIECKI JAKO DRUGI JĘZYK OBCY – KLASY VII i VIII (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA)

klasy VII

podręcznik: Giorgio Motta (2017): Magnet smart 1. Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, tom 1

książka ćwiczeń: Giorgio Motta i.in. (2017): Magnet smart 1. Język niemiecki dla szkoły podstawowej – Zeszyt ćwiczeń. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, tom 1

numer dopuszczenia (Magnet smart 1): 817/1/2017 (wg NPP 2017)

program nauczania: Aleksandra Kubicka: Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett.

klasy VIII (klasa 8a, klasa 8b + 8c)

podręcznik: Giorgio Motta (2017): Magnet smart 2. Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Podręcznik. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett

książka ćwiczeń: Giorgio Motta i.in. (2017): Magnet smart 2. Język niemiecki dla szkoły podstawowej – Zeszyt ćwiczeń. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 139
Ilość wszystkich odwiedzin: 111442