W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców wybrała ofertę firmy InterRisk – wariant ze składką 65 zł z wyczynowym uprawianiem sportu.

Dobrowolna składka ubezpieczeniowa w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 65 zł.

Dla zdarzeń w okresie : 1.09.2019 – 31.08.2020 roku obowiązuje nr polisy: EDU-A/P 068681

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku

Ubezpieczenie obsługuje : Tomasz Sikora tel  502 071 501

Druk do zgłoszenia wypadku , Ogólne Warunki Ubezpieczenia , tabela norm procentowych uszczerbku można znaleźć pod linkiem: rozwazny.pl/pliki-do-pobrania/ lub poniżej.

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem prosimy wysyłać na adres:  szkody@rozwazny.pl

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia : OWU EDU Plus 2019

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 211
Ilość wszystkich odwiedzin: 95561