„Mój wymarzony zawód”

W pracy konkursowej należy ukazać WŁASNE WYOBRAŻENIE ZAWODU I PREZENTACJĘ PRACY, JAKĄ UCZEŃ (uczestnik konkursu) CHCIAŁBY WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

Cele konkursu:

  1. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej.
  2.  Wdrażanie dzieci do obserwacji otaczającej rzeczywistości.
  3. Motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych
    i rozwijania własnej wyobraźni.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
  2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, nazwa zawodu przedstawionego na pracy.
  3. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę, wykonaną samodzielnie, dowolną płaską techniką plastyczną, w formacie A 4.
  4. Termin zgłaszania prac upływa dnia 19 grudnia 2019 r.
  5. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.

Prace należy składać w sali nr 14 oraz sali nr 3 (budynek Starej Szkoły) .

Organizatorzy: Małgorzata Miller, Izabela Pośpiech.

 

 

SEKRETARIAT
Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00
DYREKTOR
Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00
ZASADY REKRUTACJI
Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?
StatPress
Ilość odwiedzin dzisiaj: 4
Ilość wszystkich odwiedzin: 101804