Nabór dzieci z obwodu szkoły w tym roku prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym i w terminach wskazanych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice ( nr zarządzenia 783/2020/ z 29 stycznia 2020 r, ze zmianami nr zarządzenia 838/2020), czyli rozpoczynamy 23 marca 2020 r.

REKRUTACJA – LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH

Rekrutacja – zarządzenie

Rekrutacja – terminy

Zarządzenie – zmiana terminów rekrutacji

Rekrutacja – kryteria

LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add

http://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Sposób składania dokumentów papierowych:

 1. Wydrukowane dokumenty proszę włożyć do koperty
 2. Kopertę proszę wrzucić do specjalnej skrzynki umieszczonej w przedsionku szkoły, w godzinach jej otwarcia.
 3. Szkoła będzie otwarta od poniedziałku do czwartku  w godz. 9.00 – 13.00 i 16.00 – 17.00

 

Szkoła prowadzi naukę języka mniejszości narodowej – język niemiecki. – Wniosek o objęcie ucznia nauczaniem języka mniejszości

Informacja dotycząca wymogu podpisania zgłoszenia/wniosku przez obojga rodziców:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – Informacja dla rodziców

 

 

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Addhttp://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

 

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:

➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00

Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

➡ Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

 

➡ 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 

➡ od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

 

➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

OBWÓD Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, ul. Malczewskiego 1 – aktualny wykaz ulic:

 1. Azalii
 2. Augustyna Świdra
 3. Armii Krajowej od 364 do końca
 4. Barwinków
 5. Begonii
 6. Bogumiła Kobieli
 7. Chabrowa
 8. Chryzantem
 9. Cyklamenów
 10. Cynamonowa
 11. Cyprysów
 12. Dąbrowa
 13. Edwarda Makuli
 14. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego
 15. gen. Stefana Grota Roweckiego
 16. Gerberów
 17. Goździków
 18. Hortensji
 19. Imbirowa
 20. Jacka Malczewskiego
 21. Jana Świderskiego
 22. Jesiotra
 23. Josepha von Eichendorffa
 24. Kaczeńców
 25. Kamelii
 26. Kamieńska
 27. Kanałowa
 28. Karasiowa
 29. Karpiowa
 30. Kaskady
 31. Konwalii
 32. Kokota
 33. Konrada Swinarskiego
 34. Kopaniny Lewe
 35. Krokusów
 36. Kryształowa
 37. Krzysztofa Kolbergera
 38. ks. Alojzego Lazara
 39. Leszczy
 40. Łososiowa
 41. Macieja Jargonia
 42. Magnoliowa
 43. Malwy
 44. Marcina Trojoka
 45. Marzanny
 46. Mieczyków
 47. Mleczna
 48. Nagietek
 49. Niezapominajek
 50. Okoniowa
 51. Okrąglica
 52. Pawła Stellera
 53. Piotra Michałowskiego
 54. Piotra Norblina
 55. Piwonii
 56. płk. Henryka Kowalówki
 57. Podleśna
 58. Pstrągowa
 59. Rafała Pomorskiego
 60. Renaty Zwoźniakowej
 61. Rezedowa
 62. Rolnicza
 63. Sandacza
 64. Sarnia
 65. Saska
 66. Sielawy
 67. Słonecznikowa
 68. Sołtysia od 1 do 96
 69. Storczyków
 70. Stokrotek
 71. Strzelnica
 72. Sumów
 73. Szarotek
 74. Szczupaków
 75. Śnieżyczek
 76. Tadeusza Fijewskiego
 77. Tarninowa
 78. Tunelowa od 136 do końca
 79. Uniczowska
 80. Uklejowa
 81. Waniliowa
 82. Wędkarska
 83. Węgorzy
 84. Zaopusta
 85. Złocieni

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 95
Ilość wszystkich odwiedzin: 120982