Drodzy rodzice,

jako nowemu Przewodniczącemu Rady Rodziców, szczerze leży mi na sercu kwestia poprawy komunikacji pomiędzy wszystkimi rodzicami uczniów naszej szkoły, a Radą Rodziców. Dbając równocześnie  -niezmiennie- o dobrą komunikację między Prezydium Rady, a Dyrekcją Szkoły.
Liczę, że transparentność naszych działań połączona z przepływem informacji o nich, będzie w przyszłości motywująca dla jeszcze większej grupy rodziców.
Im więcej osób zaangażowanych tym tylko lepiej.
Naszym zadaniem jest wspieranie szkoły i działanie dla jej dobra, a tym samym dobra uczniów do niej uczęszczających. Naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku,
Adam Grudzień_

 

Krótko chciałbym w tym miejscu podsumowować zebranie Rady Rodziców, które odbyło się w dniu 27.09.2018:

1. Wybraliśmy skład Prezydium RR oraz skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2018/19. Ich składy to:

Przewodniczący RR: Adam Grudzień
Wiceprzewodnicząca RR: Iwona Władyka
Skarbnik RR: Robert Fuchs

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Aleksanda Korczyk
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Feczko
Członek Komisji Rewizyjnej: Tomasz Pogwizd

2. Ustaliliśmy wysokość składki na komitet rodzicielski tj: 50 PLN za jedno dziecko, oraz 80 PLN za dwójkę i więcej dzieci.
Wszystkich Państwa prosimy o wpłaty, które zbieramy do dnia 31.12.2018.
Na następne zebranie zostanie przygotowany preliminarz wydatków RR w roku szkolnym 2018/19.

3. Ustaliliśmy listę priorytetów, w których jako Rada Rodziców chcemy wesprzeć działania szkoły. Należą do nich:

a) przyspieszenie działań ze strony Urzędu Miasta mających na celu wyłonienie firmy, która wyposaży nasze 2 sale komputerowe, w sprzęt przystający do czasów w jakich żyjemy.. Środki na ten cel są już przyznane.

b)  działania w sprawie ‚czasowej’ hali pneumatycznej [tzw. balonu], który pojawiłby się na boisku szkolnym w okresie jesienno-zimowym, jako rozwiązanie problemu zbliżającego się remontu sali gimnastycznej, ale który byłby również stałym elementem ‚krajobrazu szkoły’ w okresach jesienno-zimowych, do momentu wybudowania drugiej sali gimnastycznej na terenie naszej szkoły.

c) parę kwestii technicznych i organizacyjnych w szkole [w tym grafik konkursów, wyjazdy na zieloną szkołę, czy organizację stołówki], do których wrócimy na kolejnym zebraniu, zakładając że do tego czasu uda się je w szkole poukładać lub uzgodnić.

4. Wracamy do tematu zajęć pozalekcyjnych:
Nie wykorzystujemy potencjału szkoły w kontekście oferty zajęć pozalekcyjnych. Jest to temat, o który zahaczaliśmy w zeszłym roku szkolnym.
750 uczniów. Chcemy, by oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole była i wartościowa i interesująca dla nich, a przede wszystkim by była na odpowiednim poziomie. Na teraz -najogólniej temat ujmując- brak temu i ładu i składu.

5. Następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 25.10.2018.

 
Tutaj umieszczamy protokół z tego zebrania:
Protokół z zebrania RR – 27.09.18

SEKRETARIAT
Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00
DYREKTOR
Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00
ZASADY REKRUTACJI
Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?
StatPress
Ilość odwiedzin dzisiaj: 34
Ilość wszystkich odwiedzin: 93810