Podsumowanie naszego październikowego zebrania:

1. wróciliśmy do tematów kluczowych, poruszonych na poprzednim zebraniu. Z najważniejszych przypomnijmy, iż:

a) rozmowy -z naszej inicjatywy- odnośnie postawienia hali pneumatycznej [tzw. balonu] na naszym boisku, toczą się w Wydziale Rozwoju UM Katowice. Wkrótce ma odbyć się spotkanie trójstronne w tej sprawie. Na etapie konsultacji społecznych jest w UM również, projekt naszej drugiej sali gimnastycznej.
b) natenczas przepadł pomysł powrotu do organizacji wyjazdów uczniów naszej szkoły na ‚Zieloną Szkołę’. Powód: brak jest chętnych nauczycieli do opieki nad uczniami podczas takich 2 tygodniowych wyjazdów.
c) w kwestii inicjatywy poukładania zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, na listopadowych zebraniach rodziców rozdane zostaną ankiety. Wszystkich rodziców zachęcamy do ich wypełnienia. Pomogą nam one sklasyfikować potrzeby i wybrać zajęcia pozalekcyjne [oraz ich prowadzących] dopasowując ofertę zajęć do realnych potrzeb uczniów.

2. poruszyliśmy bardzo istotną kwestię bezpieczeństwa w szkole. Część rodziców sygnalizuje niepokojące zachowania niektórych starszych uczniów szkoły względem tych młodszych. W dużej mierze kumulują się one w obrębie sali gimnastycznej, oraz toalet na 3 piętrze. Do tematu podjętych działań mających na celu eliminację tego typu zachowań w naszej szkole, Pani dyrektor wróci w rozmowie na kolejnym naszym zebraniu.

3. dwa postulaty jakie pojawiły się na zebraniu rady: propozycja instalacji ogólnodostępnych dystrybutorów [fontann] wody pitnej, umieszczonych na korytarzach budynku szkoły, oraz drugi dotyczący przystąpienia szkoły do programu Erasmus+. Nic nie stoi na przeszkodzie by sprawdzić jaką drogę musielibyśmy jako szkoła przejść, by do ów programu przystąpić, w zakresie współpracy szkół i krótkoterminowej wymiany grup uczniów.
Doświadczenia z niej płynące są dla młodych ludzi ewidentnym dobrem dodanym, chociażby z punktu widzenia rozbudowania zainteresowania nauką języków, co jest jednym z celów tego programu.
Jednak aby otrzymać dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+, należy najpierw znaleźć partnerów i zarejestrować placówkę w bazie ECAS.
Następny krok to wspólna praca nad projektem oraz przygotowanie i złożenie obszernego wniosku. Trzeba w nim umieścić opis projektu, jego cele, kalendarium działań, produkty końcowe, a także budżet. To zdecydowanie najtrudniejszy element. Hermetyczny język nie ułatwia pracy, a liczba przyznanych punktów jest uzależniona właśnie do oceny wniosku. Wbrew pozorom projekt nie może być za bardzo rozbudowany, bo może zostać uznany za niemożliwy do zrealizowania. Musi wydawać się realistyczny i mieć jednocześnie jakąś wartość dodaną dla uczniów, nauczycieli, szkoły, środowiska lokalnego.
Jeśli chcemy z tym faktycznie zadziałać, to potrzebna nam jest ‚podgrupa’ do pociągnięcia tematu. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Każdy kto ma wiedzę, czas i możliwości proszony jest o kontakt z nami.

4. przedstawiony został wstępny preliminarz wydatków z funduszu RR na rok szkolny 2018/19. Wrócimy do niego na kolejnym zebraniu, celem naniesienia ewentualnych poprawek i jego przyjęcia.

5. następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 29.11.2018.

Tutaj umieszczamy protokół z tego zebrania:

Protokół z zebrania RR – 25.10.18

SEKRETARIAT
Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00
DYREKTOR
Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00
ZASADY REKRUTACJI
Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?
StatPress
Ilość odwiedzin dzisiaj: 144
Ilość wszystkich odwiedzin: 111442