ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2017/ 2018

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 r. – 1.01.2018 r.

Ferie zimowe

29.01.2018 r. – 11.02.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018 r. – 3.04.2018 r.

7.06.2018 r. – Piknik Zdrowia

Zakończenie zajęć dydaktycznych 22.06.2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 2.11.2017, 2.01.2018, 30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018, 1.06.2018.

Zebrania z rodzicami

14.09.2017 r.

15.11.2017 r.

25.01.2018 r. – wywiadówka za I półrocze

5.04.2018 r.

22.05.2018 r.

Zebranie z rodzicami dzieci nowych klas pierwszych: 27.08.2018 r.

Zebrania Rady Rodziców w terminach ustalonych przez Radę.

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 96
Ilość wszystkich odwiedzin: 70661