OPŁATY ZA OBIADY MOŻNA REGULOWAĆ WYŁĄCZNIE  PRZELEWEM

NA KONTO DOCHODOWE SZKOŁY:

28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY GOTÓWKĄ

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

OPŁATA ZA OBIADY MIESIĄC LISTOPAD 2020

19 x 3 = 57 zł

2 XI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 XI  – Święto Niepodległości

DZIECKO BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW PO WYPEŁNIENIU PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA KARTY ZGŁOSZENIA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONCE INTERNETOWEJ SZKOŁY

INSTRUKCJA PŁACENIA

- W RUBRYCE TYTUŁ: Rodzic/ opiekun powinien dokładnie wpisać tytuł wpłaty

- Należy wpisać: nazwę szkoły, nazwisko imię oraz klasę dziecka, dni wybrane w danym miesiącu, jeżeli dziecko nie korzysta z wszystkich dni tygodnia

- Aby uniknąć naliczania odsetek, które powinny być pobierane w razie nieterminowego uregulowania płatności na podstawie art.481 Kodeksu Cywilnego w ustawowej wysokości – 7 % przypominam o terminowym dokonywaniu opłat do 25 –tego  dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

 

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 159
Ilość wszystkich odwiedzin: 121115