OPŁATY ZA OBIADY MOŻNA REGULOWAĆ WYŁĄCZNIE  PRZELEWEM

NA KONTO DOCHODOWE SZKOŁY:

28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY GOTÓWKĄ

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

OPŁATA ZA OBIADY MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

20 x 3,50 =70,00 zł

14 PAŹDZIERNIKA 2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

DZIECKO BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW PO WYPEŁNIENIU PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA KARTY ZGŁOSZENIA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONCE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

Wpłaty za obiady będą przyjmowane do 25-tego każdego miesiąca.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz zarządzeniem znajdującym się na stronce internetowej.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z intendentem:

32 2029719  wew. 31

INSTRUKCJA PŁACENIA

- W RUBRYCE TYTUŁ: Rodzic/ opiekun powinien dokładnie wpisać tytuł wpłaty

- Należy wpisać: nazwę szkoły, nazwisko imię oraz klasę dziecka, dni wybrane w danym miesiącu, jeżeli dziecko nie korzysta z wszystkich dni tygodnia

- Aby uniknąć naliczania odsetek, które powinny być pobierane w razie nieterminowego uregulowania płatności na podstawie art.481 Kodeksu Cywilnego w ustawowej wysokości – 7 % przypominam o terminowym dokonywaniu opłat do 25 –tego  dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

 

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 19
Ilość wszystkich odwiedzin: 134454