OPŁATY ZA OBIADY MOŻNA REGULOWAĆ WYŁĄCZNIE  PRZELEWEM

NA KONTO DOCHODOWE SZKOŁY:

28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY GOTÓWKĄ

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

Koszt obiadów w listopadzie 2018 wynosi:

19 X 3 ZŁ = 57 ZŁ

2.11.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.11.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominam o terminowym dokonywaniu opłat.

Przy odliczaniu obiadów proszę o wyszczególnienie dni w których dziecko nie będzie korzystało z obiadu.

 

  Na dowodzie wpłaty proszę wpisywać klasę do jakiej uczęszcza dziecko.

 Korzystający z obiadów  wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 25 dnia poprzedzającego okres żywieniowy.

 

Opłatę za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry na konto dochodowe szkoły: 

 NOWY NUMER KONTA 28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

 

Dowód przelewu należy przesłać na adres: intendent@sp21.katowice.pl

- na dowodzie należy zaznaczyć imię i nazwisko dziecka

- za jaki miesiąc dotyczy wpłata.

- podać ilość obiadów w danym miesiącu z uwzględnieniem planowanych nieobecności np. wizyta u lekarza, planowane wycieczki.

  

Opłatę za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły, których absencja wynosi powyżej trzech dni zwraca się w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu. Nie zwraca się pojedynczych niewykorzystanych obiadów.

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 79
Ilość wszystkich odwiedzin: 75279