Duplikat legitymacji szkolnej zostanie  wydany po dostarczeniu dowodu wpłaty kwoty  w wysokości  9, 00 zł. ( dziewięć złotych) na podany rachunek :

PKO w Katowicach

nr konta: 28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

tytułem : wpłata za duplikat legitymacji szkolnej /imię i nazwisko ucznia/

Do pobrania: podanie o wydanie duplikatu

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 19
Ilość wszystkich odwiedzin: 134454