bZadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące czytelnictwo lub zachęcający do przeczytania danej książki.

Zasady uczestnictwa i forma prac:

  1. Konkurs jest przeznaczony zarówno dla uczestników WLC, jak i pozostałych uczniów (dotyczy tylko plakatu promującego czytelnictwo)  klas I – VIII.
  2. Uczestnicy samodzielnie przygotowują prace plastyczne w postaci jednostronnego plakatu w poziomie formacie A3 wykonanego dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
  3. Każdy plakat powinien zawierać hasło promujące czytelnictwo.
  4. Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Jej przyniesienie jest równoznaczne z zaliczeniem 1 z 10 sprawności obowiązkowych.
  5. Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność koordynatorów Wielkiej Ligi Czytelników  i nie podlegają zwrotowi.
  6. Prace należy opatrzyć metryczką na odwrocie pracy, która powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę i dostarczyć do p. Anny Cioski („Stara szkoła”), do p. Anity Kosmy (główny budynek, s.22) lub do p. Ewy Młynarskiej (główny budynek, s.35).
  7. Prac nie należy zwijać w rulon.
  8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
  9. Koordynatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych.

10. Ostateczny termin oddawania prac upływa 29 lutego 2020 r.

 

Koordynatorki WLC

Anna Cioska

Anita Kosma

Ewa Młynarska

SEKRETARIAT
Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00
DYREKTOR
Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00
ZASADY REKRUTACJI
Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?
StatPress
Ilość odwiedzin dzisiaj: 153
Ilość wszystkich odwiedzin: 111446