Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 planowana jest kontynuacja zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Tygodniowy wymiar zajęć wynosi:

  • klasa I – 3 godziny
  • klasa II – 3 godziny
  • klasa III – 3 godziny
  • klasa IV – 3 godziny
  • klasa V – 4 godziny (3h język niemiecki narodowej, 1h własna kultura i historia)
  • klasa VI – 4 godziny (3h język niemiecki narodowej, 1h własna kultura i historia)

Warunkiem udziału w tych zajęciach jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o objęcie ucznia nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole. Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej, za pośrednictwem poniższego linku. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do szkoły.

Do pobrania: wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

Rezygnacja z objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, piątek
godz 7.30 – 15.30
Środa 7.30 - 15.30 (dzień kancelaryjny)
Czwartek
godz. 7.30 -17.00

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 10.00
czwartek 15.00 - 17.00

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 95
Ilość wszystkich odwiedzin: 120982