Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 planowana jest kontynuacja zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Tygodniowy wymiar zajęć wynosi:

  • klasa I – 3 godziny
  • klasa II – 3 godziny
  • klasa III – 3 godziny
  • klasa IV – 3 godziny
  • klasa V – 4 godziny (3h język niemiecki narodowej, 1h własna kultura i historia)
  • klasa VI – 4 godziny (3h język niemiecki narodowej, 1h własna kultura i historia)

Warunkiem udziału w tych zajęciach jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o objęcie ucznia nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole. Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej, za pośrednictwem poniższego linku. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do szkoły.

Do pobrania: wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

Rezygnacja z objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 15
Ilość wszystkich odwiedzin: 131076