U W A G A!

Ustala się następujące terminy składania wniosków przez pracowników szkoły oraz emerytów/rencistów – byłych pracowników:
- 20 maja danego roku dla wniosków o dofinansowanie do wypoczynku;
- 20 listopada danego roku dla wniosków o przyznanie okazjonalnej pomocy finansowej;
- 25 listopada br. dla wniosków o dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej.
Obowiązujące druki wniosków można:
1. pobrać w sekretariacie szkoły;
2. wydrukować z naszej strony internetowej, przy czym prosimy o drukowanie wniosków dwustronicowych na jednej kartce.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN 2018

Załącznik nr 1 2018

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

Wniosek o przyznanie okazjonalnej pomocy finansowej

Wniosek – dopłata do wydatków mieszkaniowych

Wniosek o przyznanie zapomogi

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zielonej szkoły

Umowa – pożyczka na cele mieszkaniowe

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 20
Ilość wszystkich odwiedzin: 134454