Rada Rodziców

 

Do wglądu zainteresowanym, umieszczamy tutaj sprawozdanie przygotowane przez Skarbnika Rady Rodziców, dotyczące wydatkowania środków funduszu Rady w roku szkolnym 2017/2018.
Sprawozdanie wydatków Rady Rodziców za rok szkolny 2017.2018

 

Podsumowanie naszego październikowego zebrania:

1. wróciliśmy do tematów kluczowych, poruszonych na poprzednim zebraniu. Z najważniejszych przypomnijmy, iż:

a) rozmowy -z naszej inicjatywy- odnośnie postawienia hali pneumatycznej [tzw. balonu] na naszym boisku, toczą się w Wydziale Rozwoju UM Katowice. Wkrótce ma odbyć się spotkanie trójstronne w tej sprawie. Na etapie konsultacji społecznych jest w UM również, projekt naszej drugiej sali gimnastycznej.
b) natenczas przepadł pomysł powrotu do organizacji wyjazdów uczniów naszej szkoły na ‚Zieloną Szkołę’. Powód: brak jest chętnych nauczycieli do opieki nad uczniami podczas takich 2 tygodniowych wyjazdów.
c) w kwestii inicjatywy poukładania zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, na listopadowych zebraniach rodziców rozdane zostaną ankiety. Wszystkich rodziców zachęcamy do ich wypełnienia. Pomogą nam one sklasyfikować potrzeby i wybrać zajęcia pozalekcyjne [oraz ich prowadzących] dopasowując ofertę zajęć do realnych potrzeb uczniów.

2. poruszyliśmy bardzo istotną kwestię bezpieczeństwa w szkole. Część rodziców sygnalizuje niepokojące zachowania niektórych starszych uczniów szkoły względem tych młodszych. W dużej mierze kumulują się one w obrębie sali gimnastycznej, oraz toalet na 3 piętrze. Do tematu podjętych działań mających na celu eliminację tego typu zachowań w naszej szkole, Pani dyrektor wróci w rozmowie na kolejnym naszym zebraniu.

3. dwa postulaty jakie pojawiły się na zebraniu rady: propozycja instalacji ogólnodostępnych dystrybutorów [fontann] wody pitnej, umieszczonych na korytarzach budynku szkoły, oraz drugi dotyczący przystąpienia szkoły do programu Erasmus+. Nic nie stoi na przeszkodzie by sprawdzić jaką drogę musielibyśmy jako szkoła przejść, by do ów programu przystąpić, w zakresie współpracy szkół i krótkoterminowej wymiany grup uczniów.
Doświadczenia z niej płynące są dla młodych ludzi ewidentnym dobrem dodanym, chociażby z punktu widzenia rozbudowania zainteresowania nauką języków, co jest jednym z celów tego programu.
Jednak aby otrzymać dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+, należy najpierw znaleźć partnerów i zarejestrować placówkę w bazie ECAS.
Następny krok to wspólna praca nad projektem oraz przygotowanie i złożenie obszernego wniosku. Trzeba w nim umieścić opis projektu, jego cele, kalendarium działań, produkty końcowe, a także budżet. To zdecydowanie najtrudniejszy element. Hermetyczny język nie ułatwia pracy, a liczba przyznanych punktów jest uzależniona właśnie do oceny wniosku. Wbrew pozorom projekt nie może być za bardzo rozbudowany, bo może zostać uznany za niemożliwy do zrealizowania. Musi wydawać się realistyczny i mieć jednocześnie jakąś wartość dodaną dla uczniów, nauczycieli, szkoły, środowiska lokalnego.
Jeśli chcemy z tym faktycznie zadziałać, to potrzebna nam jest ‚podgrupa’ do pociągnięcia tematu. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Każdy kto ma wiedzę, czas i możliwości proszony jest o kontakt z nami.

4. przedstawiony został wstępny preliminarz wydatków z funduszu RR na rok szkolny 2018/19. Wrócimy do niego na kolejnym zebraniu, celem naniesienia ewentualnych poprawek i jego przyjęcia.

5. następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 29.11.2018.

Drodzy rodzice,

jako nowemu Przewodniczącemu Rady Rodziców, szczerze leży mi na sercu kwestia poprawy komunikacji pomiędzy wszystkimi rodzicami uczniów naszej szkoły, a Radą Rodziców. Dbając równocześnie  -niezmiennie- o dobrą komunikację między Prezydium Rady, a Dyrekcją Szkoły.
Liczę, że transparentność naszych działań połączona z przepływem informacji o nich, będzie w przyszłości motywująca dla jeszcze większej grupy rodziców.
Im więcej osób zaangażowanych tym tylko lepiej.
Naszym zadaniem jest wspieranie szkoły i działanie dla jej dobra, a tym samym dobra uczniów do niej uczęszczających. Naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku,
Adam Grudzień_

 

Krótko chciałbym w tym miejscu podsumowować zebranie Rady Rodziców, które odbyło się w dniu 27.09.2018:

1. Wybraliśmy skład Prezydium RR oraz skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2018/19. Ich składy to:

Przewodniczący RR: Adam Grudzień
Wiceprzewodnicząca RR: Iwona Władyka
Skarbnik RR: Robert Fuchs

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Aleksanda Korczyk
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Feczko
Członek Komisji Rewizyjnej: Tomasz Pogwizd

2. Ustaliliśmy wysokość składki na komitet rodzicielski tj: 50 PLN za jedno dziecko, oraz 80 PLN za dwójkę i więcej dzieci.
Wszystkich Państwa prosimy o wpłaty, które zbieramy do dnia 31.12.2018.
Na następne zebranie zostanie przygotowany preliminarz wydatków RR w roku szkolnym 2018/19.

3. Ustaliliśmy listę priorytetów, w których jako Rada Rodziców chcemy wesprzeć działania szkoły. Należą do nich:

a) przyspieszenie działań ze strony Urzędu Miasta mających na celu wyłonienie firmy, która wyposaży nasze 2 sale komputerowe, w sprzęt przystający do czasów w jakich żyjemy.. Środki na ten cel są już przyznane.

b)  działania w sprawie ‚czasowej’ hali pneumatycznej [tzw. balonu], który pojawiłby się na boisku szkolnym w okresie jesienno-zimowym, jako rozwiązanie problemu zbliżającego się remontu sali gimnastycznej, ale który byłby również stałym elementem ‚krajobrazu szkoły’ w okresach jesienno-zimowych, do momentu wybudowania drugiej sali gimnastycznej na terenie naszej szkoły.

c) parę kwestii technicznych i organizacyjnych w szkole [w tym grafik konkursów, wyjazdy na zieloną szkołę, czy organizację stołówki], do których wrócimy na kolejnym zebraniu, zakładając że do tego czasu uda się je w szkole poukładać lub uzgodnić.

4. Wracamy do tematu zajęć pozalekcyjnych:
Nie wykorzystujemy potencjału szkoły w kontekście oferty zajęć pozalekcyjnych. Jest to temat, o który zahaczaliśmy w zeszłym roku szkolnym.
750 uczniów. Chcemy, by oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole była i wartościowa i interesująca dla nich, a przede wszystkim by była na odpowiednim poziomie. Na teraz -najogólniej temat ujmując- brak temu i ładu i składu.

5. Następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 25.10.2018.

 
Tutaj umieszczamy protokół z tego zebrania:
Protokół z zebrania RR – 27.09.18

Do wglądu umieszczamy tutaj Regulamin Rady Rodziców naszej szkoły [wraz z załacznikiem tj. zakresem kompetencji RR] , przyjęty przez Radę w roku szkolnym 2017/2018.

 

Regulamin Rady Rodziców SP21

 

Załącznik do Regulaminu Rady Rodziców SP21

 

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w dniu 27 września 2018r [czwartek] o godzinie 17.30.

Będzie to zebranie organizacyjne, na którym:

- poznamy się z nową piątką reprezentantów Rad Oddziałowych klas pierwszych, zapoznając ich z działaniami Rady, oraz problemami w szkole na których teraz się skupiamy

- złożone zostanie ogółowi rodziców szkoły sprawozdanie z działalności Rady

- w głosowaniu wybrany zostanie skład Prezydium Rady Rodziców oraz skład Komisji Rewizyjnej na rok 2018/2019

- zakreślimy najważniejsze wyzwania dla Rady na ten rok szkolny

ZAPRASZAMY!

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 20
Ilość wszystkich odwiedzin: 76829