Rada Rodziców

Teraz Rada Rodziców ma własną stronę internetową.

Będą na niej publikowane wszelkie informacje dotyczące działań naszej Rady, jak i życia szkoły.

 

Zapraszamy:  www.radarodzicowsp21.katowice.pl

 

 

Do wglądu zainteresowanym, umieszczamy tutaj sprawozdanie przygotowane przez Skarbnika Rady Rodziców, dotyczące wydatkowania środków funduszu Rady w roku szkolnym 2017/2018.

Sprawozdanie wydatków Rady Rodziców za rok szkolny 2017/18

 

Podsumowanie naszego październikowego zebrania:

1. wróciliśmy do tematów kluczowych, poruszonych na poprzednim zebraniu. Z najważniejszych przypomnijmy, iż:

a) rozmowy -z naszej inicjatywy- odnośnie postawienia hali pneumatycznej [tzw. balonu] na naszym boisku, toczą się w Wydziale Rozwoju UM Katowice. Wkrótce ma odbyć się spotkanie trójstronne w tej sprawie. Na etapie konsultacji społecznych jest w UM również, projekt naszej drugiej sali gimnastycznej.
b) natenczas przepadł pomysł powrotu do organizacji wyjazdów uczniów naszej szkoły na ‚Zieloną Szkołę’. Powód: brak jest chętnych nauczycieli do opieki nad uczniami podczas takich 2 tygodniowych wyjazdów.
c) w kwestii inicjatywy poukładania zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, na listopadowych zebraniach rodziców rozdane zostaną ankiety. Wszystkich rodziców zachęcamy do ich wypełnienia. Pomogą nam one sklasyfikować potrzeby i wybrać zajęcia pozalekcyjne [oraz ich prowadzących] dopasowując ofertę zajęć do realnych potrzeb uczniów.

2. poruszyliśmy bardzo istotną kwestię bezpieczeństwa w szkole. Część rodziców sygnalizuje niepokojące zachowania niektórych starszych uczniów szkoły względem tych młodszych. W dużej mierze kumulują się one w obrębie sali gimnastycznej, oraz toalet na 3 piętrze. Do tematu podjętych działań mających na celu eliminację tego typu zachowań w naszej szkole, Pani dyrektor wróci w rozmowie na kolejnym naszym zebraniu.

3. dwa postulaty jakie pojawiły się na zebraniu rady: propozycja instalacji ogólnodostępnych dystrybutorów [fontann] wody pitnej, umieszczonych na korytarzach budynku szkoły, oraz drugi dotyczący przystąpienia szkoły do programu Erasmus+. Nic nie stoi na przeszkodzie by sprawdzić jaką drogę musielibyśmy jako szkoła przejść, by do ów programu przystąpić, w zakresie współpracy szkół i krótkoterminowej wymiany grup uczniów.
Doświadczenia z niej płynące są dla młodych ludzi ewidentnym dobrem dodanym, chociażby z punktu widzenia rozbudowania zainteresowania nauką języków, co jest jednym z celów tego programu.
Jednak aby otrzymać dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+, należy najpierw znaleźć partnerów i zarejestrować placówkę w bazie ECAS.
Następny krok to wspólna praca nad projektem oraz przygotowanie i złożenie obszernego wniosku. Trzeba w nim umieścić opis projektu, jego cele, kalendarium działań, produkty końcowe, a także budżet. To zdecydowanie najtrudniejszy element. Hermetyczny język nie ułatwia pracy, a liczba przyznanych punktów jest uzależniona właśnie do oceny wniosku. Wbrew pozorom projekt nie może być za bardzo rozbudowany, bo może zostać uznany za niemożliwy do zrealizowania. Musi wydawać się realistyczny i mieć jednocześnie jakąś wartość dodaną dla uczniów, nauczycieli, szkoły, środowiska lokalnego.
Jeśli chcemy z tym faktycznie zadziałać, to potrzebna nam jest ‚podgrupa’ do pociągnięcia tematu. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Każdy kto ma wiedzę, czas i możliwości proszony jest o kontakt z nami.

4. przedstawiony został wstępny preliminarz wydatków z funduszu RR na rok szkolny 2018/19. Wrócimy do niego na kolejnym zebraniu, celem naniesienia ewentualnych poprawek i jego przyjęcia.

5. następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 29.11.2018.

Tutaj umieszczamy protokół z tego zebrania:

Protokół z zebrania RR – 25.10.18

Drodzy rodzice,

jako nowemu Przewodniczącemu Rady Rodziców, szczerze leży mi na sercu kwestia poprawy komunikacji pomiędzy wszystkimi rodzicami uczniów naszej szkoły, a Radą Rodziców. Dbając równocześnie  -niezmiennie- o dobrą komunikację między Prezydium Rady, a Dyrekcją Szkoły.
Liczę, że transparentność naszych działań połączona z przepływem informacji o nich, będzie w przyszłości motywująca dla jeszcze większej grupy rodziców.
Im więcej osób zaangażowanych tym tylko lepiej.
Naszym zadaniem jest wspieranie szkoły i działanie dla jej dobra, a tym samym dobra uczniów do niej uczęszczających. Naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku,
Adam Grudzień_

 

Krótko chciałbym w tym miejscu podsumowować zebranie Rady Rodziców, które odbyło się w dniu 27.09.2018:

1. Wybraliśmy skład Prezydium RR oraz skład Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2018/19. Ich składy to:

Przewodniczący RR: Adam Grudzień
Wiceprzewodnicząca RR: Iwona Władyka
Skarbnik RR: Robert Fuchs

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Aleksanda Korczyk
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Feczko
Członek Komisji Rewizyjnej: Tomasz Pogwizd

2. Ustaliliśmy wysokość składki na komitet rodzicielski tj: 50 PLN za jedno dziecko, oraz 80 PLN za dwójkę i więcej dzieci.
Wszystkich Państwa prosimy o wpłaty, które zbieramy do dnia 31.12.2018.
Na następne zebranie zostanie przygotowany preliminarz wydatków RR w roku szkolnym 2018/19.

3. Ustaliliśmy listę priorytetów, w których jako Rada Rodziców chcemy wesprzeć działania szkoły. Należą do nich:

a) przyspieszenie działań ze strony Urzędu Miasta mających na celu wyłonienie firmy, która wyposaży nasze 2 sale komputerowe, w sprzęt przystający do czasów w jakich żyjemy.. Środki na ten cel są już przyznane.

b)  działania w sprawie ‚czasowej’ hali pneumatycznej [tzw. balonu], który pojawiłby się na boisku szkolnym w okresie jesienno-zimowym, jako rozwiązanie problemu zbliżającego się remontu sali gimnastycznej, ale który byłby również stałym elementem ‚krajobrazu szkoły’ w okresach jesienno-zimowych, do momentu wybudowania drugiej sali gimnastycznej na terenie naszej szkoły.

c) parę kwestii technicznych i organizacyjnych w szkole [w tym grafik konkursów, wyjazdy na zieloną szkołę, czy organizację stołówki], do których wrócimy na kolejnym zebraniu, zakładając że do tego czasu uda się je w szkole poukładać lub uzgodnić.

4. Wracamy do tematu zajęć pozalekcyjnych:
Nie wykorzystujemy potencjału szkoły w kontekście oferty zajęć pozalekcyjnych. Jest to temat, o który zahaczaliśmy w zeszłym roku szkolnym.
750 uczniów. Chcemy, by oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole była i wartościowa i interesująca dla nich, a przede wszystkim by była na odpowiednim poziomie. Na teraz -najogólniej temat ujmując- brak temu i ładu i składu.

5. Następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 25.10.2018.

 
Tutaj umieszczamy protokół z tego zebrania:
Protokół z zebrania RR – 27.09.18

Do wglądu umieszczamy tutaj Regulamin Rady Rodziców naszej szkoły [wraz z załacznikiem tj. zakresem kompetencji RR] , przyjęty przez Radę w roku szkolnym 2017/2018.

 

Regulamin Rady Rodziców SP21

 

Załącznik do Regulaminu Rady Rodziców SP21

 

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w dniu 27 września 2018r [czwartek] o godzinie 17.30.

Będzie to zebranie organizacyjne, na którym:

- poznamy się z nową piątką reprezentantów Rad Oddziałowych klas pierwszych, zapoznając ich z działaniami Rady, oraz problemami w szkole na których teraz się skupiamy

- złożone zostanie ogółowi rodziców szkoły sprawozdanie z działalności Rady

- w głosowaniu wybrany zostanie skład Prezydium Rady Rodziców oraz skład Komisji Rewizyjnej na rok 2018/2019

- zakreślimy najważniejsze wyzwania dla Rady na ten rok szkolny

ZAPRASZAMY!

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 22
Ilość wszystkich odwiedzin: 134454