Imprezy szkolne 2020/2021

PASOWANIE NA UCZNIA

 

1 września 2020 r. naukę naszej szkole rozpoczął kolejny rocznik uczniów.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi kolegami i koleżankami, pragnie zdobywać nowe wiadomości i umiejętności.

Równie niecierpliwie czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez Pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.

Niestety, część tegorocznych Pierwszoklasistów musiała dosyć długo czekać na ten moment.

Zaplanowana początkowo na 22 października 2020 r. ceremonia musiała zostać przełożona.

Powód? Oczywiście pandemia! Pokrzyżowała wszystkie plany…

Najpierw, od 21 października klasa 1a została skierowana na nauczanie zdalne. Kiedy już ustalono nowy termin uroczystości, to od 28 października na zdalne nauczanie przeszła klasa 1c, a od 29 października – klasa 1b…

Rozczarowanie i smutek naszych pierwszaków były ogromne.

Spieszymy jednak donieść, że chociaż trochę to trwało, wszystko skończyło się dobrze – społeczność naszej szkoły powiększyła się o 61 uczniów!

Uczniowie klasy1a zostali pasowani na uczniów przez panią dyrektor Beatę Lubinę 30 października 2020r.

Uczniowie klas 1b i 1c nie mieli tyle szczęścia. Na swoją kolej musieli czekać prawie 3 miesiące.

Dopiero 20 stycznia 2021r. pani dyrektor Beata Lubina, w obecności pani wicedyrektor Bożeny Sokołowskiej i Wychowawców symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania uczniów obu klas.

Zanim to jednak nastąpiło, wszyscy uczniowie musieli zdać egzamin i złożyć ślubowanie.

Kandydaci na uczniów spisali się wspaniale! Wszystkie postawione przed nimi zadania wykonali celująco – wykazali się umiejętnością czytania, pakowania tornistra, biegłością w liczeniu, znajomością zasad ruchu drogowego, zasad zachowania się w szkole, muzykalnością i sprawnością fizyczną.

Ślubowali, że będą:

1. dobrymi Polakami;

2. dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły;

3. pilnie się uczyć;

4. swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z uroczystości.

Pierwszakom zaś gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce.

 

pas1

pas2

pas3

pas4

pas5

pas6

pas7

pas8

pas9

 

SEKRETARIAT

Godziny pracy:
godz 7.30 – 15.30

DYREKTOR

Przyjmuje rodziców
w sprawie skarg i wniosków:
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

ZASADY REKRUTACJI

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

StatPress

Ilość odwiedzin dzisiaj: 18
Ilość wszystkich odwiedzin: 131076