Wielka Liga Czytelnicza – START!

Wielka Liga Czytelnicza – START!

   Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

     z przyjemnością informujemy, iż od najbliższego poniedziałku (13.11.23)  rozpocznie się w naszej szkole  VII Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników. Projekt ten skierowany jest m. in. do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

     Podczas tegorocznej edycji uczniowie będą czytali kolejno 5 książek (lub ich fragmenty), a następnie rozwiązywali testy dotyczące lektur. Zmagania będą przebiegały w  trzech kategoriach: klasy I- III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII i będą polegały na zdobywaniu kolejnych sprawności.

Aby zaliczyć test, należy uzyskać min. 80 punktów.

Dopuszczalne jest przyznanie przez koordynatora po jednej sprawności  (w zamian za rozwiązanie testu) za zajęcie I-III miejsca w innym konkursie czytelniczym lub napisanie recenzji czy wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki.   

     Wszyscy uczniowie, którzy zdobędą 5 sprawności, 14.03.2024 r. wezmą udział w drugim etapie konkursu rozwiązując test półfinałowy w oparciu o wskazaną przez Komitet Organizacyjny lekturę, inną dla każdej kategorii (zmiana regulaminu- dotychczas był to etap szkolny).  Najlepsi czytelnicy, którzy zdobędą min. 80%, będą reprezentować naszą placówkę w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 9.05.2024 r. (test drużynowy).

     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wydrukowanie i przesłanie do koordynatora na podany niżej adres mail wypisanej przez rodzica (prawnego opiekuna) zgody, którą można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły. Zgody oddajemy/ przesyłamy skan najpóźniej do 1.12.2023.

W dokumencie tym należy podać indywidualny adres e-mail dziecka (w przypadku rodzeństwa każde dziecko musi mieć swój adres e-mail), konieczny do aktywacji konta uczestnika na platformie WLC. Każdy uczestnik zarejestrowany przez Koordynatora Placówki otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie WLC. Na koncie tym będą umieszczone wyniki uczestnika wprowadzane przez Koordynatora.

  Zgody, jak i testy do wybranych książek należy pobrać ze strony internetowej naszej szkoły. W wyjątkowych sytuacjach można zgłosić się do szkolnego koordynatora konkursu.

Rozwiązane testy będzie można albo przesłać mailowo: sp21wlc2023@wp.pl (wówczas w temacie koniecznie trzeba wpisać imię, nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza), albo wrzucić do skrzynek znajdujących się na pierwszym piętrze przy pokoju nauczycielskim w „starej szkole” lub w szkolnej bibliotece (główny budynek).

Prosimy, aby każdy uczestnik na bieżąco czytał wybrane pozycje i rozwiązywał testy. Ostateczny termin oddawania prac to 1.03.2024.

Koordynatorki

 Anna Cioska (kl. I-III)

Wioletta Marek (kl. I-III)

Anna Gawliczek (kl. IV-VI)

Martyna Mokry (kl. IV-VI)

Anita Kosma (kl. VII-VIII)

Testy klasy 1-3

Testy klasy 4-6

Testy klasy 7-8

Skip to content