Świetlica – ważne!

Świetlica – ważne!

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 odbędą się w dniu 04.09.2023 od godziny 7.00 w salach świetlicowych nr 1 i 4 (parter szkoły). Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia”.
Aktualny formularz „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania świetlicy do  pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce „Dla Rodziców – świetlica”.

Skip to content