PLAN LEKCJI DOSTĘPNY JEST W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM!