Odpowiedź Prezydenta na pismo rodziców

Odpowiedź Prezydenta na pismo rodziców

Dane nadawcy

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice
Młyńska 4

Dane adresata

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki
40-748 Katowice
Malczewskiego 1

ODEBRANIE PISM-PUBLICZNA INFORMACJA

,,Szanowni Państwo,

 w związku z nieodebraniem przez nadawców pism dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki odpowiedzi Prezydenta Miasta Katowice, podaję jej treść do publicznej wiadomości:

W odpowiedzi na Pani/Pana pismo dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach pragnę wyjaśnić co następuje:

 1. Dokumentacja projektowa dotycząca zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach” została już opracowana. W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Planowany termin uzyskania decyzji to kwiecień 2022 r. Informuję również, że spółka Katowickie Inwestycje przygotowuje postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowej inwestycji. Planowany termin ogłoszenia postępowania na roboty budowlane to maj 2022 r. Po zakończeniu procedury przetargowej zakłada się podpisanie umowy i rozpoczęcie robót w czasie trwania ferii letnich w 2022 r.

2. Inwestycja pn.: ,,Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach” będzie realizowana w trybie ,,projektuj i buduj”, co pozwoli na jej maksymalne skrócenie. O wszystkich istotnych sprawach dla przebiegu obu zadań będzie Pani/Pan na bieżąco informowana/y za pośrednictwem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21. Jednocześnie pragnę podkreślić, że w przypadku zaistnienia potrzeby organizowania lekcji wychowania fizycznego poza terenem Szkoły, o której mowa, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, Miasto zapewni uczniom możliwość dostępu do infrastruktury sportowej, w tym: Ośrodka Sportowego ,,Podlesianka” oraz Basenu Miejskiego.

Skip to content